Bugzilla instaliavimas on Ubuntu server 7.04

Galima ir:
shell> sudo apt-get install bugzilla , bet aš pasirinkau šiek tiek sunkesnį kelią 😉 

Pasiruošimas bugzilla instaliavimui.

Suinstaliuojam reikalingas perl bibliotekas ir aišku patį PERL jei jo dar nėra:
apt-get install libgraphics-magick-perl libmime-perl libchart-perl libgd-graph-perl libemail-mime-modifier-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-doc libemail-send-perl libapache-template-perl libtemplate-perl timedate libapache-dbi-perl perlmagick

į užduotus klausimus ar instaliuoti susijusius reikalingus paketus atsakome “y” 😉

Geras linkas nurodantis, kokios biblės, reikalingos ir kaip vadinasi http://www.temme.net/sander/2007/05/12/bugzilla-3-has-landed/

sukonfigūruojam Apache2 cgi vykdymui. Kažkodėl labai ilgai užtrukau ties šita dalimi, mat turiu spragą paruošiant apache darbui su cgi 🙂
redaguojam: /etc/apache2/apache2.conf
pridedam papildomas eilutes:
Alias /trumpinimas/ /katalogas/iki/bugzilla/katalogo / #pvz: Trumpinimas /bugzilla/ /var/www/bugzilla ,jei spec useris sukurtas userio katalogas /home/bugzillai/public_html/

<directory /katalogas/iki/bugzilla/katalogo />
AddHandler cgi-script .cgi #.cgi plėtinio palaikymas nurodytame kataloge
Options +Indexes +ExecCGI #vykdymuicgi failų
DirectoryIndex index.cgi #dėl visa ko jei apache'yje nenurodytas index failas
AllowOverride Limit #leisti nurodyti kai, kuriuos nustatymus .htaccess faile, kurį sukurs pati bugzilla instaliavimo metu

Patartina įterpti, tarp:
<ifmodule alias_module>
..............................
</ifmodule>

Viską sutvarius perkraunam Apache: sudo /etc/init.d/apache2 restart

Mano manymu, mano bėda buvo, kad instaliavau bugzilla, ne prie bendrų puslapių, o į atskiro user’io public_html katalogą ir bandant http://domemas/~bugzilla_useris, niekas nevykdavo 🙁 Pažiūrėjus/var/log/apache2/suexec.log
Gaudavau pranešimus:
: uid: (1002/bugai) gid: (1003/1003) cmd: index.cgi
: cannot get docroot information (/userio/katalogas)

arba
: uid: (1002/userisi) gid: (1003/1003) cmd: index.cgi
: target uid/gid (1002/1003) mismatch with directory (1002/33) or program (1002/33)

Ir vienintelis, kas išgelbėjo buvo, pagrindinių puslapių kataloge (mano atveju: /var/www) sukūriau katalogą, tokiu pavadinimu, kokį trumpinį (Alias) nurodydžiau/etc/apache2/apache2.conf faile, kodėl tik tai padėjo kolkas dar nežinau, bet džiaugiuosi, kad iš vis pavyko paleisti 😉 bugzilla, veikia, tik http://domenas/trumpinys , bet neveikia http://domenas/~useris …. 🙂

Mysql sukuriam DB, kuri bus skirta bugzilla’i ir suteikiam teises:
CREATE DATABASE db_pavadinimas
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, LOCK TABLES, CREATE TEMPORARY TABLES, DROP, REFERENCES ON 'bd_pavadinimas'.* TO 'vartotojo_vardas'@localhost IDENTIFIED BY 'slaptažodis';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Įvedam DB nustatymus bugzilla “localconfig” faile:
# nurodomas useris, kuriuo paleistas web serveris
$webservergroup = 'apache_useris';

# host'as kuriame DB serveris yra
$db_host = 'localhost'; #jei tam pačiame serveryje

# sukurtos bugzilla DB pavadinimas
$db_name = 'bugzilla_db';

# sukurtai db mysql user'is
$db_user = 'bugzilla_db_useris';

# priėjimo, prie DB slaptažodis
$db_pass = 'slaptazodis';

Bandom paleisti bugzilla instaliavimo skriptą:
shell> ./checksetup.pl

Vykdom užklausimus ir jei viskas tvarkoje, baigus instaliacijai naudojames bugzilla http://domenas/bugzilla ;)”

[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *