Category: Linux

April 19, 2010 / / Linux

Vaizdo plokštės pavadinimas ir čipsetas (chipset) : lspci -nn | grep VGA VIM rodyti eilučių numerius: :set number Informacija apie instaliuotas/galimas programas: apt-cache policy programos_paketo_pavadinimas

Read the PostNaudingos komandos #2

November 6, 2009 / / Ubuntu

Sename laptope, kaip mažiau resursų reikalaujančią OS naudojau Xubuntu paprastam darbui jų pilnai užteko. Bet norint papildomų dalykų, kaip vaikščiojimas po tinklo kompiuterius, dirbas su dviem monitoriais pradėjo kelti per daug nepatogumų, žinoma buvo ir keletas kitų minusų. Čia aišku daug gali lemti ir mano nemokšiškumas, bet Ubuntu šios problemos puikiai išspręstos. Daugelį funkcijų duoda gal net ne pats/pati Ubuntu, o gnome aplinka. Nesigilinant daugiau į priežastis atsirado poreikis iš Xubuntu numigruoti į Ubuntu. Pavertimo procesas tikrai nėra sudėtingas.
Read the Post Xubuntu migravimas į Ubuntu ir atvirkščiai

February 22, 2009 / / Ubuntu

Ant ubuntu server komanda: # tzselect man buvo neveiksminga, nors gal ir neturėjo būti 🙂 Padėjo: # sudo dpkg-reconfigure tzdata NTP nustatymų failas yra “/etc/ntp.conf” Norint susinchronizuoti laiką rankiniu būdu: # sudo ntpdate servername PVZ: # sudo ntpdate ntp.ubuntu.com Naudotasi: Manage Time in Ubuntu Through Command Line

Read the PostUbuntu laiko juostos nustatymas iš komandinės eilutės

February 16, 2009 / / Apache

Man atsirado poreikis, tuos pačius linux userius naudoti, tiek sistemos naudojimui, tiek prieigai prie svn repositoriju per HTTPS.
Tam puikiai tinka apache modulis auth_shadow.

Ubuntu/Debian atveju įdiegiamas labai paprastai:
# sudo apt-get install libapache-mod-auth-shadow

Dėl visa ko galima pabandyti aktyvuoti, jei instaliuojant modulį automatiškai nebuvo atkyvuotas:
# sudo a2enmod auth_shadow
Read the Post Standartinių Linux vartotojų naudojimas Apache2 autentifikacijai – SVN

February 16, 2009 / / Apache

Jeigu jau turime sukonfigūruotą prie SVN repositorijos prieigą per Apache2 su dav_svn moduliu per HTTPS ir SVN naudoja daugiau negu vienas vartotojas atsiranda poreikis kontroliuoti priėjimą prie SVN repositorijų ar net projekto tam tikrų dalių.

Jeigu jau turim sukonfigūruotą prieigą prie SVN repositorijos /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf faile:
<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

Read the Post SVN per HTTPS teisių valdymas

October 15, 2008 / / Tomcat

Sun JAVA parengimas
Instaliuojame sun java:
sudo apt-get install sun-java6-jdk apache2-threaded-dev
apache2-threaded-dev instaliuojamas, kad greičiau veiktų JNI, taip rekomenduojama, bet neprivaloma. Jeigu instaliuotas apache2-prefork-dev, jis bus pakeistas apache2-threaded-dev

Padarome sun java pagrindine:
update-alternatives --config java

Įdedame JAVA į classpath’ą:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
Read the Post Tomcat6 per Apache2 su mod-jk ant Ubuntu

October 7, 2008 / / Ubuntu
October 5, 2008 / / Ubuntu
October 4, 2008 / / Ubuntu
September 22, 2008 / / MySQL

Na turėjau tokį įvykį, nulėkė universitete man duoto serverio sisteminė particija  beiškelinėjam duomenis 😉 Iš ext3 patapo ext2, fsck sukrovė beveik visą particijos turinį į “lost+found” katalogą. Nelabai malonu  🙂 Atsibodo laikyti ‘Y’ klavišą nuspaudus, tad ant jo padėjau atsuktuvą, kad pirštas nepavargtų.  Kodėl nutiko taip neaišku, su HDD lyg viskas tvarkoje. Na aišku, kai sisteminiai failai nusėdo į “lost+found ir būnant pasijungus per terminalą, nelabai ką su sistema nuveiksi 🙂 Atsisakė vykdyti beveik visas komandas, nerasdavo, tai vienos, tai kitos bibliotekos =]

Read the Post MySQL duomenų perkėlimas ar kažkas panašaus su Ubuntu/Debian ypatumais =]

September 19, 2008 / / Linux

CPU info : cat /proc/cpuinfo Atminties informacija: cat /proc/meminfo Klausomi portai TCP susijungimams : nmap -sT -O localhost Kurį Gateway naudoja sistema : route -nee Particijos techninė informacija (man pravertė, kai reikejo UUID sužinoti): udevinfo -q env -n /dev/xxxn Kokia Ubuntu versija [gal ir kitose distribucijose yra analogiškas failas]: cat /etc/issue Distribucijos informacija (pavadinimas, versija, etc): lsb_release -a

Read the PostNaudingos komandos

September 19, 2008 / / Linux

Administratoriaus teisėmis įvedame komandas, įdiegti reikalingiems subversion paketams:
# apt-get update
# apt-get install subversion
# apt-get install libapache2-svn

libapache2-svn – reikalingas, priėjimui prie subversion repositorijos per Apache įdiegs subversion WebDAV apache modulį.

Sukuriamas katalogas, kur bus saugomos repositorijos:
# mkdir /home/svn-repos/

Repositorijos sukūrimas:
# svnadmin create --fs-type fsfs /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas

Sukuriama subversion vartotojų grupė:
# groupadd subversion

Įtraukiami reikiami vartotojai į subversion grupę:
# addgroup vartotojas subversion

Suteikiame reikiamas teises subversion repositorijoms, kad prie jų galėtų prieiti Apache ir kiti subversion grupės vartotojai:
# chown -R www-data:subversion /home/svn-repos/*
# chmod -R 770 /home/svn-repos/*

Read the Post SVN diegimas, repositorijos sukūrimas

February 8, 2008 / / Apache

Instaliuojame Apache2:
sudo apt-get install apache2 libapache-mod-ssl

PASTABA: apache2-ssl-certificate neįtraukiamas į Ubuntu nuo feisty versijos, todėl reik atskirai įdiegti:
# wget http://czarism.com/files/apache2-ssl.tar.gz
# tar -xzvf apache2-ssl.tar.gz
# sudo mv ssleay.cnf /usr/share/apache2/
# sudo mv apache2-ssl-certificate /usr/sbin/

Read the Post SSL sertifikato generavimas. Apache2 SSL aktyvavimas