Category: Tomcat

October 15, 2008 / / Tomcat

Sun JAVA parengimas
Instaliuojame sun java:
sudo apt-get install sun-java6-jdk apache2-threaded-dev
apache2-threaded-dev instaliuojamas, kad greičiau veiktų JNI, taip rekomenduojama, bet neprivaloma. Jeigu instaliuotas apache2-prefork-dev, jis bus pakeistas apache2-threaded-dev

Padarome sun java pagrindine:
update-alternatives --config java

Įdedame JAVA į classpath’ą:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
Read the Post Tomcat6 per Apache2 su mod-jk ant Ubuntu

March 6, 2008 / / Java

Pasitaiko, kad su Tomcat 6 leidžiant kokią aplikaciją lekia panašus exceptionas: javax.servlet.ServletException: java.lang.LinkageError: loader constraints violated when linking javax/el/ExpressionFactory class org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:274) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) root cause java.lang.LinkageError: loader constraints violated when linking javax/el/ExpressionFactory class org.apache.jsp.index_jsp._jspInit(index_jsp.java:22) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.init(HttpJspBase.java:52) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:159) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:329) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:320) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:266) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) Sprendimas, kuris gali padėti – išmesti iš aplikacijos WEB-INF/lib katalogo bibliotekas: el-api.jar (turi Tomcat pas save), dėl el-ri.jar nesu tikras xercesImpl.jar ir xml-apis.jar (konfliktuoja su esančiomis Tomcat’e versijomis)

Read the PostTomcat 6 nevykdo *.jsp