Tomcat6 per Apache2 su mod-jk ant Ubuntu

Sun JAVA parengimas
Instaliuojame sun java:
sudo apt-get install sun-java6-jdk apache2-threaded-dev
apache2-threaded-dev instaliuojamas, kad greičiau veiktų JNI, taip rekomenduojama, bet neprivaloma. Jeigu instaliuotas apache2-prefork-dev, jis bus pakeistas apache2-threaded-dev

Padarome sun java pagrindine:
update-alternatives --config java

Įdedame JAVA į classpath’ą:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

TOMCAT įdiegimas
Parsiunčiame reikalingą tomcat versiją:
wget http://www.hightechimpact.com/Apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.14/bin/apache-tomcat-6.0.14.tar.gz

Išarchyvuojame:
tar xvzf apache-tomcat-6.0.14.tar.gz

Perkeliame į reikiamą vietą, pvz:
sudo mv apache-tomcat-6.0.14 /usr/lib/

Sukuriame simbolinę nuorodą:
sudo ln -s /usr/lib/apache-tomcat-6.0.14 /usr/lib/apache-tomcat

Sukuriame tomcat paleidimo skriptą:
sudo vim /etc/init.d/tomcat

Faile įrašome:
# Tomcat automatinio paleidimo skriptas
#
# description: Auto-starts tomcat
# processname: tomcat
# pidfile: /var/run/tomcat.pid

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
#Jei reikia didesnio heap size nurodomas pagal poreikį
export CATALINA_OPTS='-Xmx192m'

CATALINA_HOME=/usr/lib/apache-tomcat
CATALINA_BIN=$CATALINA_HOME'/bin'
catalina_start=$CATALINA_BIN'/startup.sh'
catalina_stop=$CATALINA_BIN'/shutdown.sh'


case $1 in
start)
#sh /usr/lib/apache-tomcat/bin/startup.sh
sh  $catalina_start
;;
stop)
#sh /usr/lib/apache-tomcat/bin/shutdown.sh
sh  $catalina_stop
;;
restart)
sh $catalina_stop
sh $catalina_start
;;
esac
exit 0

Nustatome reikalingas paleidimui teises:
sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat

Norint, kad Tomcat pasileistų sistemos krovimosi metu, sukuriame simbolines nuorodas:
# sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc1.d/K99tomcat
# sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc2.d/S99tomcat

Apache modulio mod-jk diegimas
sudo apt-get install libapache2-mod-jk

Atsidarome failą:
sudo vim /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties

atitinkamai paredaguojame eilutes:
workers.tomcat_home=/usr/lib/apache-tomcat
workers.java_home=/usr/lib/jdk
ps=/
worker.list=ajp13
#— workeriu pridedame kiek reikia pvz
worker.list=examples_wroker

Redaguojame failą:
sudo vim /etc/apache2/apache2.conf

Pridedame eilute:
# Ši eilutė ant Ubuntu nereikalinga moduliai užkraunami a2enmod/a2dismod
LoadModule jk_module /usr/lib/apache2/modules/mod_jk.so

# Where to find workers.properties
JkWorkersFile /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties

# Where to put jk logs
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log

# Set the jk log level [debug/error/info]
JkLogLevel info

# Select the log format
JkLogStampFormat “[%a %b %d %H:%M:%S %Y] “

# JkOptions indicate to send SSL KEY SIZE,
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories

# JkRequestLogFormat set the request format
JkRequestLogFormat “%w %V %T”

# Send servlet for context /jsp-examples to worker named examples_worker
JkMount /jsp-examples examples_worker
# Send JSPs for context /jsp-examples/* to worker named worker1
JkMount /jsp-examples/* examples_worker

Pastaba: ant to pačio workerio galima paleisti ne vieną projektą, atskirus workerius verta dėti, jei reikia skirtingų konfigūracijų workeriams

Jei noras būtų Tomcat paleisti ant atskiro userio:
# groupadd tomcat
# useradd -g tomcat tomcat

Pakiečiame nuosavybę:
# chown -R tomcat:tomcat /usr/lib/apache-tomcat
# chown -R tomcat:tomcat /usr/lib/apache-tomcat-6.0.14

Paliedimo skripte reiktų pridėti:
TOMCAT_USER=tomcat

#paleidimą ir stabymą pakeisti:
su -l $TOMCAT_USER -c $catalina_start
su -l $TOMCAT_USER -c $catalina_stop

Naudojausi:
Installing Tomcat 6 on Ubuntu
Simple Apache 2 Tomcat 5 mod_jk integration
Tomcat-Apache HOWTO
Integrating Tomcat and Apache on Red Hat Linux
Install Tomcat 5.5 in Debian and Ubuntu

[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *