Tomcat 6 nevykdo *.jsp

Pasitaiko, kad su Tomcat 6 leidžiant kokią aplikaciją lekia panašus exceptionas:

javax.servlet.ServletException: java.lang.LinkageError: loader constraints violated when linking javax/el/ExpressionFactory class
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:274)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)

root cause

java.lang.LinkageError: loader constraints violated when linking javax/el/ExpressionFactory class
org.apache.jsp.index_jsp._jspInit(index_jsp.java:22)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.init(HttpJspBase.java:52)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.getServlet(JspServletWrapper.java:159)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:329)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:320)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:266)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)

Sprendimas, kuris gali padėti – išmesti iš aplikacijos WEB-INF/lib katalogo bibliotekas:

  • el-api.jar (turi Tomcat pas save), dėl el-ri.jar nesu tikras
  • xercesImpl.jar ir xml-apis.jar (konfliktuoja su esančiomis Tomcat’e versijomis)
[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *