SVN per HTTPS teisių valdymas

Jeigu jau turime sukonfigūruotą prie SVN repositorijos prieigą per Apache2 su dav_svn moduliu per HTTPS ir SVN naudoja daugiau negu vienas vartotojas atsiranda poreikis kontroliuoti priėjimą prie SVN repositorijų ar net projekto tam tikrų dalių.

Jeigu jau turim sukonfigūruotą prieigą prie SVN repositorijos /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf faile:
<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>


SVNPath /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas galime pakeisti į:
SVNParentPath /home/svn-repos
Nurodomas šakninis repositorijų katalogas, patogu, jei naudojamos kelios repositorijos – nereikia kiekvienai atskirai kurti priėjimo. Tokiu atveju repositorija pasiekiama būtu pvz: https://serverio.adresas/svn/repositorijos_pavadinimas

Pridedame tarp …. :
AuthzSVNAccessFile /kelias/iki/failo/control
control vailo turinys:
[repositorijos_pavadinimas:/]
vartotojas1 = rw
vartotojas2 = r

r – skaitymo teisė, w – rašymo teisė

Pavyzdžiai:
[repositorijos_pavadinimas:/branches/etapas4-papildymas1]
user1 = rw
user2 = r

[repositorijos_pavadinimas:/branches/etapas4-papildymas1/testing]
user2 = rw

[repositorijos_pavadinimas:/branches/etapas4-papildymas1/sutartis]
user1 =

Pavyzdyje:
user1 turi skaitymo/rašymo teises visai šakai “etapas4-papildymas1” išskyrus “etapas4-papildymas1/sutartis” neturi priėjimo.
user2 turi visai šakai visai šakai “etapas4-papildymas1, tik skaitymo teises, išskyrus tapas4-papildymas1/testing, kur gali ir rašyti.

[/]
* = r

Taip suteikiama visiems vartotojams, tik skaitymo teisė.

Galima sukurti ir vartotojų grupes:
[groups]
testuotojai = user2, user3
programeriai = user1, user4
visi = user1, user2, user3, user4, user5

[calc:/projectasA/solution]
@programeriai = rw

[calc:/projectasA/test]
@testuotojai = rw
user5 = r

Naudotasi:
How To Configure Web Access To Subversion Repositories Using Apache
httpd, the Apache HTTP server – Chapter 6. Server Configuration
Apache Web Login Authentication
Install and Configure Auth Shadow on Debian/Ubuntu
Apache Tips and Tricks

[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *