Category: SVN

February 16, 2009 / / Apache

Man atsirado poreikis, tuos pačius linux userius naudoti, tiek sistemos naudojimui, tiek prieigai prie svn repositoriju per HTTPS.
Tam puikiai tinka apache modulis auth_shadow.

Ubuntu/Debian atveju įdiegiamas labai paprastai:
# sudo apt-get install libapache-mod-auth-shadow

Dėl visa ko galima pabandyti aktyvuoti, jei instaliuojant modulį automatiškai nebuvo atkyvuotas:
# sudo a2enmod auth_shadow
Read the Post Standartinių Linux vartotojų naudojimas Apache2 autentifikacijai – SVN

February 16, 2009 / / Apache

Jeigu jau turime sukonfigūruotą prie SVN repositorijos prieigą per Apache2 su dav_svn moduliu per HTTPS ir SVN naudoja daugiau negu vienas vartotojas atsiranda poreikis kontroliuoti priėjimą prie SVN repositorijų ar net projekto tam tikrų dalių.

Jeigu jau turim sukonfigūruotą prieigą prie SVN repositorijos /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf faile:
<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

Read the Post SVN per HTTPS teisių valdymas

February 16, 2009 / / SVN

Jeigu vienoje repositorijoje bus tik vienas projektas rekomeduojama struktūra:
/
branches/
tags/
trunk/

Jeigu vienoje repositorijoje daugiau negu vienas projektas rekoneduojama struktūra:
/
ProjektasA/
branches/
tags/
trunk/

ProjektasB/
branches/
tags/
trunk/

Read the Post SVN repositorijos struktūra, sukūrimas

September 20, 2008 / / SVN
September 19, 2008 / / Linux

Administratoriaus teisėmis įvedame komandas, įdiegti reikalingiems subversion paketams:
# apt-get update
# apt-get install subversion
# apt-get install libapache2-svn

libapache2-svn – reikalingas, priėjimui prie subversion repositorijos per Apache įdiegs subversion WebDAV apache modulį.

Sukuriamas katalogas, kur bus saugomos repositorijos:
# mkdir /home/svn-repos/

Repositorijos sukūrimas:
# svnadmin create --fs-type fsfs /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas

Sukuriama subversion vartotojų grupė:
# groupadd subversion

Įtraukiami reikiami vartotojai į subversion grupę:
# addgroup vartotojas subversion

Suteikiame reikiamas teises subversion repositorijoms, kad prie jų galėtų prieiti Apache ir kiti subversion grupės vartotojai:
# chown -R www-data:subversion /home/svn-repos/*
# chmod -R 770 /home/svn-repos/*

Read the Post SVN diegimas, repositorijos sukūrimas