Category: Apache

February 16, 2009 / / Apache

Man atsirado poreikis, tuos pačius linux userius naudoti, tiek sistemos naudojimui, tiek prieigai prie svn repositoriju per HTTPS.
Tam puikiai tinka apache modulis auth_shadow.

Ubuntu/Debian atveju įdiegiamas labai paprastai:
# sudo apt-get install libapache-mod-auth-shadow

Dėl visa ko galima pabandyti aktyvuoti, jei instaliuojant modulį automatiškai nebuvo atkyvuotas:
# sudo a2enmod auth_shadow
Read the Post Standartinių Linux vartotojų naudojimas Apache2 autentifikacijai – SVN

February 16, 2009 / / Apache

Jeigu jau turime sukonfigūruotą prie SVN repositorijos prieigą per Apache2 su dav_svn moduliu per HTTPS ir SVN naudoja daugiau negu vienas vartotojas atsiranda poreikis kontroliuoti priėjimą prie SVN repositorijų ar net projekto tam tikrų dalių.

Jeigu jau turim sukonfigūruotą prieigą prie SVN repositorijos /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf faile:
<Location /svn>
DAV svn
SVNPath /home/svn-repos/repositorijos_pavadinimas
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

Read the Post SVN per HTTPS teisių valdymas

February 8, 2008 / / Apache

Instaliuojame Apache2:
sudo apt-get install apache2 libapache-mod-ssl

PASTABA: apache2-ssl-certificate neįtraukiamas į Ubuntu nuo feisty versijos, todėl reik atskirai įdiegti:
# wget http://czarism.com/files/apache2-ssl.tar.gz
# tar -xzvf apache2-ssl.tar.gz
# sudo mv ssleay.cnf /usr/share/apache2/
# sudo mv apache2-ssl-certificate /usr/sbin/

Read the Post SSL sertifikato generavimas. Apache2 SSL aktyvavimas