Naudingos komandos

  • CPU info : cat /proc/cpuinfo
  • Atminties informacija: cat /proc/meminfo
  • Klausomi portai TCP susijungimams : nmap -sT -O localhost
  • Kurį Gateway naudoja sistema : route -nee
  • Particijos techninė informacija (man pravertė, kai reikejo UUID sužinoti): udevinfo -q env -n /dev/xxxn
  • Kokia Ubuntu versija [gal ir kitose distribucijose yra analogiškas failas]: cat /etc/issue
  • Distribucijos informacija (pavadinimas, versija, etc): lsb_release -a
[GLL]Zapatdlo Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *