[GLL] jama Poliandiją lekiant Ukrainos link #2

2012-06-24 susipakavom daiktus, apsirūpinom maistu bei alumi, ir patraukėm link Krokuvos. Kelias ir vėl buvo nekoks. Nuvykę į Krokuvą visi staigiai atsigavome ir buvome kupini jėgų. Nusprendėm, kad Varšuva šūdinas miestas, nuo kurio pabėgus net akyse šviesiau pasidaro. Krokuva ir jos senamiestis mums labai patiko.

Čia ir oras daug gaivesnis, mergos gražesnės, alaus yra kur atsigert, šimtą kart geriau nei Varšuvoj. Net buvom pradėję svarstyti jog galbūt verta čia pernakvot, bet apsigalvojom ir patraukėm link Aušvitso. Aušvitse susiradom viešbutuką pas bobą su trim šunim, kuri ir pati ir jos viešbutis atrodė kaip iš siaubo filmo “Paskutinė GLL nakvynė”. Zap nerado kalbos su vienu iš jos šunų, tai jam teko nakvoti lauke, tai galvojau, kad kol miegosim iškapos ji mus su kirviu…

Trenerio patarimas: saugokis baisių bobų su šunimis.

2012-06-25 atsikėlėm anksti ryte ir patraukėm į Aušvitso muziejų – žydų koncentracijos stovyklas. Ašvitso stovyklose išžudyta 1 300 000 žmonių iš kurių buvo 1 100 000 žydų. Čia juos išnuodydavo dujomis ir paskui sudegindavo krosnyse. Skaitydavom apie tai istorijos knygose, žiūrėdavom istorinius dokumentinius filmus, tačiau pabuvimas didžiausiose “darbo stovyklose” davė didžiausią suvokimą viso to mastą ir žiaurumą. Mano močiutė anksčiau augindavo kiaules ir ožkas, kurios turėdavo daugiau vietos tvarte ir geresnes sąlygas negu žydai Aušvitse…

Po Aušvitso patraukėm Ukrainos link. Ukrainos sieną kirtom be problemų. Apsistojom motelyje netoli Ukrainos sienos. Privažiavę pasitarėm jog jei iki 30 eurų, tai imam, bet Powers prieštaravo ir sakė, kad 30 eurų visai papigiai ir reikia didesnės ribos. Dar neesu nakvojęs tokiam mažam kambary, bet kai už 17 eurų tai visai gerai. Jau tik kirtę sieną atkreipėm dėmesį į tai jog atvykom į papingų moterų šalį. Net motelyje visas personalas turėjo didelius “privalumus”. Motelyje išsitraukėm alutį, išėjom į lauką, kur oras buvo gaivus, nes tik ką nulijo, kvarkia varlės ir dvelkė kaimo kvapas… Gurkšnodami alų jautėm palaimą, jog pasiekėm kelionės po Ukrainą pradinį tašką. Jautėm didžiulią atgaivą jog mes pagaliau pabėgom iš slogios Poliandijos, jog nebėra visur aplinui Poliandijos gyventojų, o mūsų laukia Ukrainos kalnai, krūtingos moterys, Juodoji jūra…

powers Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *